انسان با دروغ و توهم و فریب نجات نمی یابد-ماهنامه شماره 18

«برای فردا» نشریه‌ای است تحلیلی، تفسیری و بنای آن دارد که در حوزه «فرهنگ و اجتماع» دیار اصفهان فعالیت داشته باشد. «برای فردا» آمده است تا با رویکردی تحلیلی از آنچه موجب زایش فرهنگ در اصفهان می‌شود سخن بگوید. هر پدیده‌ای که موجب تاثیرگذاری و تغییر در شهر اصفهان بوده و می‌تواند باشد، فارغ از هرگونه جهت‌گیری و سوگیری، می‌تواند موضوع این نشریه قرار گیرد. در هر شماره از نشریه موضوعاتی در حوزه؛ تاریخ،  فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، ادب و هنر در قالب پرونده‌هایی مجزا و به صورت مشروح و تفسیری مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
«برای فردا» در پی ترویجِ دانش و بررسی مسائل منطقه‌ای اصفهان به وسیله‌ی هم‌اندیشی با نخبگان و علاقه‌مندانِ این دیار است و از هیچ جریان سیاسی و یا ایدئولوژی فکری خاصی حمایت نمی‌کند و تمامی پدیده‌ها، افراد و اندیشه‌ها، می‌تواند موضوع پرونده‌های تحلیلی این ماهنامه قرار گیرد.

آزشیو ماهنامه شماره 18

یادها و رویداد ها

سرود توسعه در کوچه های نصف جهان /محسن رنانی دانلود PDF
کتابی که ورق خورد/ در بزرگداشت کوروش اسدی، نویسندەمعاصر ؛ انسیه عرفان دانلود PDF
جشنواره سی ام ماندگار شد/ سمیه مسرور دانلود PDF
دبیرستان ادب نامی آشنا برای اصفهانی و غیراصفهانی/ خاطرات نانوشته غلامرضا سالار بهزادی؛ الهه باقری دانلود PDF
دردهای ما جامه نیستند تا ز تن درآوریم/ مهرداد فاضلی دانلود PDF
انسـان با دروغ و توهم و فریب نجات نمی یابد/ گفت وگو با مصطفی ملکیان؛ سید مرتضی رضوانی، اکبر داستان پور دانلود PDF

بلدیه و انجمن شهر (تاریخ)

حکایت انجمن شهر و بلدیه /الهه باقری دانلود PDF
بلدیۀ اصفهان جسمی بدون روح /شهرزاد محمدی آیین دانلود PDF
امور اصفهان را در خور ملاحظه نمی دانند/الهام لطفی دانلود PDF
چرا کارهای نیمه کاره شهری تمام نمیشود؟ /عبدالمهدی رجایی دانلود PDF
شورای شهر؛ دیروز، امروز، فردا/مولود ستوده دانلود PDF

شهر، شهرداری و شورای شهر (جامعه)

معتقد به تک صدایی نیستیم /گفت و گو با سید علی نکویی؛ مرضیه زارع دانلود PDF
شورا جای سیاسی بازی نیست/گفت و گو با عباس حاج رسولی ها؛ مرضیه زارع دانلود PDF
شهری بسازید درخـور مردم اصفهان و قدمت این شهر/گفت و گو با دکتر نعمت الله اکبری؛ سمانه کلدانی دانلود PDF
شورای شهرداری با اکوسیستم کارآفرینی به شورای شهر بدل خواهـد شد /گفت و گو با دکترکوروش خسروی؛ عارف سپهری دانلود PDF
اصفهان حال خوبی ندارد/گفت و گو با دکترکوروش محمدی؛ مرضیه زارع دانلود PDF
ما توانسته ایم فضای شهر را شاد و امیدوار کنیم/گفت و گو با حسین ملایی؛ سید مرتضی رضوانی دانلود PDF
اعضای شورا باید کتاب مصائب شهر را بنویسند /گفت و گو با دکتر ساسان؛ سید مرتضی رضوانی- حسین قانونی دانلود PDF
باید شهر دوستدار زنان و جوانان داشته باشیم/گفتوگو با مهندس فریده روشن؛ الهه باقری دانلود PDF
دیگر بهانه ای نداریم/گفت و گو با اصغر برشان؛ سمانه کلدانی دانلود PDF
هدف آموزش و پرورش؛ تربیت شهروند اخلاقمدار و مؤثر/گفت و گو با رحیم محمدی؛ سمانه کلدانی دانلود PDF
شهرچیست؟ شهردار کیست؟/میزگرد آقایان عیدی، صلواتی و فقیهیان؛ گروه جامعه دانلود PDF
سنت حسنه منشور/پیشنهادی برای شوراهای شهر؛ احسان مالکی پور دانلود PDF
وای به کلوخ/حسین اسدی دانلود PDF
چرا تعهد؟ چرا تخصص؟/حسین قانونی دانلود PDF
چگونه نمایندۀ شورای شهر خود باشیم/طنز انتخابات؛ داوود نجفی دانلود PDF

ادبیات بلوک شرق (ادبیات)

از شرق تا شرق/پدیده قربانی دانلود PDF
تاریخ ادبیات در اروپای شرقی/عرفانه بکرانی دانلود PDF
نوشتاری پیرامون دونسل از ادبیات بلوک شرق/علی محرزی دانلود PDF
تانگوی شیطان به مثابه اثر هنری /آرش شکری دانلود PDF
آنها شبیه به چه بودند؟/معرفی شاعردنیس لوتــرف؛ پرستو ثنایی فر دانلود PDF
بی رؤیا /بررسی رمان «آداب دنیا» اثر یعقوب یادعلی؛ مهدی وحید دستجردی دانلود PDF
نگاهی به رمان مریخی اثر فرهادکشوری /گودرز ایزدی  دانلود PDF

بحران آب (محیط زیست)

تجربیات بشر در حفاظت از محیط زیست/عارف سپهری دانلود PDF
مشارکت عمومی و حکمرانی محیطزیستی خوب/ترجمه مهدی مقدری دانلود PDF
بحران آب در مهد تمدن کاریزی/سعید یوسف پور دانلود PDF
ٔتاثیرات اجتماعی زاینده رود /امان الله باطنی دانلود PDF

گرافیک شهری اصفهان (هنر)

گرافیک شهری اصفهان/امیررجایی دانلود PDF
جستارهایی پیرامون علوم مرتبط با هنر شهری/مینا حسن زاده دانلود PDF
شهر اصفهان و گرافیک محیطی /در گفتوگو با مسعود سپهر و مریم افسر؛ شادی تاکی دانلود PDF
گرافیک شهری در بوته نقد /آسیب شناسی فضای شهری در گفت وگو با: اکبر میخک، احمدرضا میرمقتدایی، علی سجاد؛ عرفان رجایی دانلود PDF
پنج ویژگی مهم کیوریتورهای مؤثر /  ترجمه و تالیف: امیر رجایی – سارا کتیرایی دانلود PDF

عکاسی

من عباسم، عکاسم /محمدعلی میرزایی دانلود PDF

موسیقی

فرهنگ محبت /در گفت و گو با جمشید محبی؛ سامان صادقیان دانلود PDF

اقتصاد

اصفهان زمانی منچستر ایران بود /میزگرد مهندس عبدالحسین سیف اللهی، دکتر حامد پاک طینت،عباس تاج بخش ؛ کاظم بهرامی دانلود PDF
آماده خواری، بزرگترین عامل شکست برنامه ها /گفت و گو با دکتر هوشنگ شجری؛ کاظم بهرامی دانلود PDF