بی شمس کی تابد ضیاء-ماهنامه شماره ۲۵

ماهنامه برای فردای اصفهان

«برای فردا» نشریه‌ای است تحلیلی، تفسیری و بنای آن دارد که در حوزه «فرهنگ و اجتماع» دیار اصفهان فعالیت داشته باشد. «برای فردا» آمده است تا با رویکردی تحلیلی از آنچه موجب زایش فرهنگ در اصفهان می‌شود سخن بگوید. هر پدیده‌ای که موجب تاثیرگذاری و تغییر در شهر اصفهان بوده و می‌تواند باشد، فارغ از هرگونه جهت‌گیری و سوگیری، می‌تواند موضوع این نشریه قرار گیرد. در هر شماره از نشریه موضوعاتی در حوزه؛ تاریخ،  فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، ادب و هنر در قالب پرونده‌هایی مجزا و به صورت مشروح و تفسیری مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
«برای فردا» در پی ترویجِ دانش و بررسی مسائل منطقه‌ای اصفهان به وسیله‌ی هم‌اندیشی با نخبگان و علاقه‌مندانِ این دیار است و از هیچ جریان سیاسی و یا ایدئولوژی فکری خاصی حمایت نمی‌کند و تمامی پدیده‌ها، افراد و اندیشه‌ها، می‌تواند موضوع پرونده‌های تحلیلی این ماهنامه قرار گیرد.

آرشیو ماهنامه شماره ۲۵

یادها و رویدادها

اخلاق تعلیم و تربیت/ متن سخنرانی مصطفی ملکیان؛ تنظیم: انسیه عرفان دانلود PDF
کار و کرونا/ دکتر حمیدرضا عریضیدانلود PDF
رابطه دانش و ایمان در گفت‌وگو با هابرماس در روزهای کرونایی /ترجمه: محمد عریضیدانلود PD
همه فکر می کنند ایران خطرناک است /گفت‌وگو با مینگ می؛ سید مرتضی رضوانی  دانل PDF

تاریخ (چهارباغ قدیم)

چارباغِ بی‌باغ ‌/ الهه باقری دانلود PDF
خیابان مدرن چهارباغ / بررسی جایگاه و کارکرد خیابان چهارباغ در عصر صفوی؛ زینب عیوضیدانلود PDF
چهارباغ عباسی و چهارباغ ظل‌السلطان؛ گزارش از یک مکان شهری/ دکتر یعقوب تابشدانلود PDF
خیابان زنانه/ چهارشنبه‌های زنانه چهارباغ / الهه باقریدانلود PDF
چهارباغ از ستایش شکوه تا تاسف ویرانی / مقایسه چهارباغ در عصر صفوی و عصر قاجار از نگاه هولتسر و شاردن؛ یاسمین سهیلیدانلود PDF
داستان خیابان چهارباغ پایین/ عبدالمهدی رجایی دانلود PDF
چهارباغ از دیروز تا امروز/ گفت‌وگو با دکتر ناصر جدیدی؛ الهه باقری دانلود PDF

خون زاینده‌رود در رگ‌های چهارباغ/ مهرداد موسوی خوانساری  دانلود PDF
چهارباغ تفرجگاه جوانان/ عبدالمهدی رجایی دانلود PDF
چهارباغ در رویایی با مدرنیته / بررسی اسنادی دربارۀ چهارباغ اصفهان / محسن نصیری اردلی دانلود PDF
سرنوشت چنار کهنسال چهارباغ/ درس‌هایی از بازخوانی سندی دربارۀ چهارباغ ؛ صدیقه رفیعی  دانلود PDF
شهر تو را می خواند/ حدیث خسروی دانلود PDF

مراکز فرهنگی و هنری چهارباغ اصفهان/ محمدرضا تبریزچی دانلود PDF
چهارباغ من / خاطرات محمدعلی موسوی فریدنی دانلود PDF

نماد شهر (جامعه)

نماد اصفهان/ حشمت الله انتخابی دانلودPDF

قوس یا طاووس/ گفت‌وگو با دکتر محمدجواد عیدی؛ سید مرتضی رضوانی دانلود PDF
قوس آذر بر پیشانی قیصر / نفیسه راهداریدانلود PDF
جنگ و صلح قوس و طاووس/ گفت‌وگو با رضا گنجوی؛ سید مرتضی رضوانی و امیر رجایی دانلودPDF
اصفهان و نماد اعداد؛ علی سجادیه دانلود PDF
اصفهان معرف غنای فرهنگی و تمدنی ایران / گفت‌وگو با دکتر فریدون اللهیاری؛ سید مرتضی رضوانی دانلود

اهمیت لوگوی شهر در استراتژی برندسازی شهری / اوکتاویانتی ویوایورینی دانلود

برند اصفهان زبان دیپلماسی شهر خواهد بود / گفت‌وگو با ایمان حجتی؛ گروه جامعه دانلود

نماد شهر اصفهان در کنار در برابر نماد برند گردشگری اصفهان / گفت‌وگو با دکتر شاهین سپنتا؛ گروه جامعه دانلود

اصفهان شهری که باید زنده بماند / گفت‌وگو با دکتر مهدی کیوان؛ سید مرتضی رضوانی دانلود

در جستجوی برند شهری از کپنهاگ تا آمستردام / بررسی نمونه های موفق برندسازی شهری در جهان دانلود

خوشنویسی و خوشنویسان کارنامۀ انجمن خوشنویسان اصفهان(هنر)

به آغاز رنج و به فرجام گنج / نگاهی به ساختار و چگونگی شکل‌گیری انجمن خوشنویسان اصفهان؛ امیر رجایی دانلود PDF
خوشنویسی تعالی‌بخش فرهنگ / گفت‌وگو با استاد مهدی عطریان، خوشنویس و رئیس سابق انجمن خوشنویسان اصفهان  دانلودPDF
خوشنویسی، هنر خاموشی / گفت‌وگو با استاد مهدی فروزنده، خوشنویس و سرپرست سابق انجمن خوشنویسان اصفهان  دانلود PDF
خارج از گود/ نگاهی به روند آموزش و تحولات خوشنویسی معاصر دانلود PDF
سهم زنان از خوشنویسی / گفت‌وگو با چهار بانوی خوشنویس در استان اصفهان؛ عاطفه یزدانی  دانلود PDF
اسباب کتابت به کمال / در اهمیت ملزومات خوشنویسی؛ امیر رجایی دانلود PDF
شهرموزۀ کتیبه‌نگاری / اصفهان، گنجینۀ کتیبه‌های خوشنویسی ایران؛ محمدرضا رحیمی دانلود PDF
توسعۀ فرهنگی- هنری خوشنویسی/ مروری بر رویدادها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی خوشنویسی؛ مینا حسن‌زاده دانلود PDF
بی شمس کی تابد ضیاء / گفت‌وگو با استاد شمس‌الدین ابوالوفا حسینی، خوشنویس و از موسسین انجمن خوشنویسان اصفهان؛
امیر رجایی و مینا حسن‌زاده دانلودPDF
حُسن خُلق در رفتار، حُسن وضع در خوشنویسی / حسین گلشنی  دانلودPDF
کتابت‌نویسی نستعلیق / از ابداعات میرزا محمدرضا کلهر تا امروز؛ حجت امانی  دانلودpdf

در باب آداب مجموعه‌داری/ شهاب شهیدانی دانلودpdf

عکاسی

جعبۀ پاندورای سوزان میسلاوس/ محمدعلی میرزایی دانلودPDF