سید احمد حسینی‌نیا، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا اذعان داشت:
« روند مدیریت شهری یک روند جامع‌نگر و مبتنی بر احقاق حق عمومی است »