اصغر برشان، خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا در خصوص تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: به دنبال تبدیل تهدیدها به فرصت بودیم.