گفتگوی فتح اله معین، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با مجله برای فردا عنوان کرد: «نگذاشتیم هیچ پروژه‌ای تعطیل شود » و در این گفتگو عملکرد شهرداری اصفهان در خصوص پروژه های عمرانی شهرداری را مرور کردیم.