فریده روشن رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی پنجیمین شورای اسلامی اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا در خصوص عملکرد خود در این دوره شورای اسلامی شهر اصفهان اینگونه عنوان کرد: «محدودیت‌هایـی برای ایدئال‌های اصلاح‌طلبانه در شهر وجود دارد»