مطالب توسط مدیر سایت

نقشۀ راه مسائل شهر اصفهان

محمد عیدی، معاون امورمالی و اقتصادی شهرداری اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا پیرامون عملکرد این دوره شهرداری اینگونه بیان کرد: « نقشۀ راه مسائل شهر را برای مدیران آیندۀ شهر آماده کرده‌ایم »

تکریم ارباب‌رجوع و رضایت شهروندان

علیرضا صادقیان، معاون برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری اصفهان در گفتگوی با مجله برای فردا، راه تکریم ارباب‌رجوع و رضایت شهروندان را از طریق هوشمندسازی شهرداری می‌داند.

افزایش سه‌برابری بودجه شهر اصفهان

افزایش سه‌برابری بودجه کلیدی‌ترین مصوبۀ شورای شهر پنجم بود عباسعلی جوادی رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا

منافع و رفاه مردم از دغدغه های امیر محمد زندآور

  امیر محمد زندآور رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای پنجم شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا منافع و رفاه مردم و رشد و بالندگی شهر را دغدغۀ اصلی دورۀ پنجم شورای شهر اعلام کرد