اتکای شهرداری به درآمد تراکم‌فروشی

مرتضی طهرانی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا گفت:
« اتکای شهرداری به درآمد تراکم‌فروشی را کاهش دادیم »

تکریم ارباب‌رجوع و رضایت شهروندان

علیرضا صادقیان، معاون برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری اصفهان در گفتگوی با مجله برای فردا،
راه تکریم ارباب‌رجوع و رضایت شهروندان را از طریق هوشمندسازی شهرداری می‌داند.

مطالبهٔ حقوق مردم از همهٔ دستگاه‌ها


مطالبهٔ حقوق مردم از همهٔ دستگاه‌ها وظیفۀ اصلی شورای شهر است
رضا امینی عضو پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا

تدوین طرح جامع شهری از زبان نصیر ملت


تدوین طرح جامع شهری با رویکردی نوین حاصل تلاش این دورۀ شهرداری بود
نصیر ملت، عضو پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا

ارتقای تاب‌آوری شهری و زیست‌پذیری


حسین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
ارتقای تاب‌آوری شهری و زیست‌پذیری اصفهان
دستاورد شهرداری در دورۀ پنجم

عدم تعطیلی پروژه‌های شهری

هیچ پروژه‌ای در این دوره حتی برای یک ساعت هم تعطیل نشد
ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهردار اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا

احقاق حق عمومی

سید احمد حسینی‌نیا، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا اذعان داشت:
« روند مدیریت شهری یک روند جامع‌نگر و مبتنی بر احقاق حق عمومی است »

افزایش سه‌برابری بودجه شهر اصفهان

افزایش سه‌برابری بودجه کلیدی‌ترین مصوبۀ شورای شهر پنجم بود
عباسعلی جوادی رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا

منافع و رفاه مردم از دغدغه های امیر محمد زندآور

 

امیر محمد زندآور رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای پنجم شهر اصفهان
در گفتگو با مجله برای فردا منافع و رفاه مردم و رشد و بالندگی شهر را دغدغۀ اصلی دورۀ پنجم شورای شهر اعلام کرد

پورمحمد شریعتی‌نیا درگفتگو با مجله برای فردا

آغاز پروژهٔ رینگ چهارم از افتخارات
این دورۀ شهرداری و شورای شهر بود
پورمحمد شریعتی‌نیا نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان درگفتگو با مجله برای فردا آغاز پروژهٔ رینگ چهارم را از افتخارات دورۀ پنجم شهرداری و شورای شهر عنوان کرد.