پرونده مطبوعات اصفهان

پرونده مطبوعات اصفهان        | در شماره 16 ماهنامه برای فردا بسته می‌شود شانزدهمین شماره ازماهنامۀ‌ فرهنگی‌ اجتماعی‌ برای‌ فردا با پرونده‌های مطبوعات اصفهان، بزرگداشت رضا نور بختیار با عنوان مردی با دوربین عکاسی‌اش، پرونده ادبیات با موضوع سنگ‌نوشته‌های خاک، و سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ‌وجامعه اصفهان در 152 صفحه منتشر شد. […]

نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات

حضور ماهنامه برای فردا در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات تهران   | ماهنامه برای فردا به‌عنوان نشریه‌ای فرهنگی اجتماعی اصفهان، با حضور خود و اختصاص غرفه‌ای در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی مطبوعات کشور، به معرفی خود و ارتباط مستقیم و رودررو با مخاطبین پرداخت. برای فردا با توجه به رسالت خود باهدف […]

اقتصاد برای فردا

راه اندازی بخش اقتصادی ماهنامه برای فردا         | در دو سده گذشته، اقتصاد اندک اندک سنگرهای علوم اجتماعی را فتح کرد و با وجود این که هنوز 300 سال نشده که به عنوان یک علم مطرح شده، اما دیگر کسی نیست که اهمیت آن را انکار کند؛ و از آنجایی که […]