قوس یا طاووس؛بررسی و مقایسه دو نماد قوس و طاووس در گفت‌وگو با دکتر محمد عیدی(سید مرتضی رضوانی)

محمد عیدی ازجمله افرادی است که ساعت‌ها هم که پای صحبت‌هایش بنشینی، خسته نمی‌شوی. هم اهل فکر است و هم اهل مطالعه. از آن‌هاست که کتاب به تمام معنی یار مهربانشان است. هر زمان در مورد موضوعات مجله از او همفکری و نظر خواسته‌ایم، با سعۀ ‌صدر سخنانمان را شنیده و راهنمایی‌مان کرده است. البته […]

خیابان مدرن چهارباغ؛بررسی جایگاه و کارکرد خیابان چهارباغ در عصر صفوی(زینب عیوضی،دانشجوی دکتری تاریخ ایران)

شهر اصفهان در ادوار تاریخی مختلف بارها به‌عنوان پایتخت انتخاب شده است؛ اما انتخاب این شهر به‌عنوان سومین و مهم‌ترین پایتخت حکومت صفویه، پس از تبریز و قزوین، سرنوشت این شهر را برای همیشه دستخوش تغییر کرد. شاه‌عباس صفوی برای آغاز فصل نوین حکومت صفوی در پی فضایی مناسب بود تا بتواند ایده‌های خود را […]

کار و کرونا؛لزوم توجه روان‌شناسی صنعتی به مباحث عدالت اجتماعی در شرایط بحران‌هایی مانند کرونا و رابطۀ آن با کار(حمیدرضاعریضی،دکترای روانشناسی صنعتی سازمانی)

نیکولتا پی‌چیو روزنامه‌نگار ایتالیایی۱  می‌نویسد که شعار «همه باید در خانه بمانند»۲  شامل همۀ افراد شده، به‌جز کارگران (به‌جز کادر درمان). ماریزیو کوپولا ۳ هم نوشته در ایتالیا همه ناگزیر شدند در خانه بمانند، به‌جز کارگران که به‌عنوان قهرمانان تولید باید سر کار می‌رفتند. در بسیاری از کشورها، از جمله ایران ما، نخستین افرادی که […]