قریب و غریب (پرونده‌ای برای یهودیان اصفهان)

آغاز شریعت / نگاهی موجز به نخستین دین ابراهیمی/ آرش آبائی
قوم موسی در ایران / مرور تاریخ کلیمیان/ لئا دانیالی
کلیمیان اصفهان / تنظیم: لئا دانیالی
جوباره، نخستین خانۀ کلیمیان اصفهان / نسیم محمدی
من، سَرَح بَت آشر، نوادۀ حضرت یعقوبم/ نگاهی به آرامگاه استراخاتون در پیربکران اصفهان/ لئا دانیالی
فارسیهود/ بررسی ادبیات کلیمیان/ سحر صولتی و لئا دانیالی
دوست بدار هم‌نوعت را/ گفت‌وگو با خاخام سلیمان صدیق‌پور
از استر تا شموئل/ معرفی برجسته‌ترین شخصیت‌های یهودی ایرانی از ایران باستان، سده‌های میانه و امروز/ علیرضا اسماعیل‌پور، ابراهیم شفیعی و لئا دانیالی
من یک ایرانی یهودی‌ام/ گفت‌وگو با صیون ماه‌گرفته، رئیس جامعۀ یهودیان اصفهان
نوای شوفار/ در باب موسیقی یهودیان/ گردآفرید یزدانی
هنر سلیمانی/ گفت‌وگو با سلیمان ساسون، هنرمند کلیمی اصفهانی
کتاب‌هایی که از کلیمیان می‌گویند/ لئا دانیالی و آرش آبائی