نماد شهر(جامعه)

نماد شهر(جامعه)

نماد اصفهان/ حشمت الله انتخابی
قوس یا طاووس/ گفت‌وگو با دکتر محمدجواد عیدی؛ سید مرتضی رضوانی
قوس آذر بر پیشانی قیصر / نفیسه راهداری
جنگ و صلح قوس و طاووس/ گفت‌وگو با رضا گنجوی؛ سید مرتضی رضوانی و امیر رجایی
اصفهان و نماد اعداد؛ علی سجادیه
اصفهان معرف غنای فرهنگی و تمدنی ایران / گفت‌وگو با دکتر فریدون اللهیاری؛ سید مرتضی رضوانی
اهمیت لوگوی شهر در استراتژی برندسازی شهری / اوکتاویانتی ویوایورینی
برند اصفهان زبان دیپلماسی شهر خواهد بود / گفت‌وگو با ایمان حجتی؛ گروه جامعه
نماد شهر اصفهان در کنار در برابر نماد برند گردشگری اصفهان / گفت‌وگو با دکتر شاهین سپنتا؛ گروه جامعه
اصفهان شهری که باید زنده بماند / گفت‌وگو با دکتر مهدی کیوان؛ سید مرتضی رضوانی
در جستجوی برند شهری از کپنهاگ تا آمستردام / بررسی نمونه های موفق برندسازی شهری در جهان