زنده‌یاد غلامرضا احمدی – یادنامه

زندگینامه زنده‌یاد غلامرضا احمدی

زنده‌یاد غلامرضا احمدی ، دهم آذرماه سال 1337 ،در روستای منظریه در
شهرستان شهرضا متولد شد. سه ساله بود که خانواده‌اش به اصفهان مهاجرت کردند
و در محلـۀ اسـتانداری سـاکن شـدند. رضـا تحصیـلات ابتدایـی را در مدرسۀ
حاتم بیگ و تحصیلات متوسطه را دبیرستان ادب گذراند.

 

شغل پدرش دامداری بود و او همیشـه در کنار تحصیل به کسب وکار خانوادگیِ
خود نیز می‌پرداخت. در سال 56 ،پس از اینکه در مصاحبۀ سـازمان انرژی اتمی
تهران پذیرفته نشد، به خدمت سربازی اعزام شد و پس از وقوع انقلاب، زودتر از
موعد، خدمتش به پایان رسید.

 

او در سال 1358 در رشتۀ دبیری ریاضی دانشگاه تهران قبول شد و پس از
وقـوع انقلاب فرهنگی به اصفهان آمد. بعد از آن هم برای ادامۀ تحصیل در
دانشگاه اصفهان انتقالی گرفت تا در کار خانوادگی نیز مشارکت کند.

یادنامه زنده‌یاد غلامرضا احمدی

تدریس در هنرستان کشاورزی

با توجه به علاقۀ شخصی و کمبود نیرو در آموزش و پرورش در روستای چریان (محـل دامداری)، در مدرسۀ راهنمایی آن روستا مشغول بـه تدریس شد. تعداد نسبتا زیادی از متولدین سالهای 50 تا 52 روستای چریان در آن دوران شاگرد زنده‌یاد غلامرضا احمدی بوده‌اند. با توجه دوران موفق تدریس در مدرسە راهنمایی چریان، در سال 64 به صورت اتفاقی، جذب هنرستان کشاورزی کبوترآیاد شد.

بسیاری از دانش آموزان مدرسە راهنمایی چریان را برای ادامە تحصیل بـه هنرستان کشاورزی کبوترآباد هدایت کرد. علیرغم امکان استخدام در هنرستان کشاورزی کبوترآباد که زیر مجموعۀ وزارت جهاد کشاورزی بود، با توجه به اتمام دوران انقلاب فرهنگی، به تحصیل خود ادامه داد و پس از اخذ مدرک تحصیلی، در سال 68 به استخدام  رسمی آموزش و پرورش درآمد.

 

 

روابط زنده یاد غلامرضا احمدی تا باز نشستگی

دو سال اول خدمت را همراه با خانواده‌اش در منطقۀ محروم بندر لنگه استان هرمزگان گذراند. سال 70 تا 72 در منطقۀ جرقویۀ اصفهان و از سال 72 تا 87 که بازنشسته شد، در دبیرستان ماندگار (هراتی) یکی از مهمترین دبیرستانهای شهر، مشغول به تدریس بود. همچنین در مدارس دیگری از جمله سادات و امام صادق به دانش‌آموزان ریاضی تدریس می کرد.

زنده‌یاد غلامرضا احمدی در دوران تدریس رابطه دوستانه‌ای با شاگردان خود برقرار می‌نمود. به گونه ای که در خارج از کلاس درس با شاگردان خود جلسات با موضوعات مذهبی ،سیاسی و اجتماعی تشکیل می‌داد. عمق ایـن جلسـات بـه گونـه ای بـود کـه بـا توجـه بـه مهاجرت تحصیلی و کاری شاگردانش این جلسات به صورت مجازی تشکیل می‌شد.

علاقه زنده‌یاد غلامرضا احمدی و شغل خانوادگی

از سال 77 به بعد، با وجود پیشرفت چشمگیرش در تدریس، در کار دامپروری نیز جدیتر شد و بعد از بازنشستگی از آموزش و پرورش به صورت تمام وقت به دامپروری مشغول بود. با وجود سختی کار تولید، هیچگاه از دامپروری ابراز نارضایتی نکرد و همیشه امیدوارانه تلاش می‌کرد.

از مهمترین ویژگی‌های زنده‌یاد غلامرضا احمدی برقراری رابطه با طیف‌های مختلفی از افراد بود و به دلیل همین ویژگی، در مراسم خاکسپاری‌اش افرادی از طیفهای گوناگون گرد آمده بودند. این امر حاصل تفکری بود که همیشه در پاورقی برگه‌های امتحانی‌اش می‌نوشت.

برای مطالعه مصاحبه های پیرامون شخصیت زنده‌یاد غلامرضا احمدی به وب سایت تاریخ شفاهی مراجعه فرمایید

گویند که از مرگ بتر هیچ نبود / هم خوبتر از مرگ نیامد به وجود
هم این و هم آن از آنچه باشد مقصود / این راز مهیب ژرف را کس نگشود
«محمدعلی اسالمی ندوشن»

بزودی ویژه نامه هایی از این دست از مجله برای فردا منتشر خواهد شد، همچنین برای سفارش انواع ویژه نامه های شخصی و عمومی با ما تماس بگیرید