پیشنهاد سردبیر

,

درگذشت محمد رحیم اخوت نویسنده برجسته اصفهانی

بسیار از مرگ گفته‌ایم. اما چه می‌توان گفت از مرگی که در برابر برخی ان…

قوس یا طاووس؛بررسی و مقایسه دو نماد قوس و طاووس در گفت‌وگو با دکتر محمد عیدی(سید مرتضی رضوانی)

محمد عیدی ازجمله افرادی است که ساعت‌ها هم که پای صحبت‌هایش بنشینی، خسته…

انتشارات فردای شرق

مجموعه ای توانمند در عرصه خدمات قبل از چاپ و چاپ و نشر است که پس از فعالیت قریب به یک دهه دو مجموعه ماهنامه برای فردا و موسسه فرهنگی ادامه مطلب …

موسسه فرهنگی هنری فردای شرق

از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در عرصه های رسانه،پژوهش و تبلیغات آغاز نموده و با بیش از ۵۰۰ مجموعه کاری دولتی وخصوصی دراصفهان، تهران و استانهای ادامه مطلب …

ماهنامه ای برای فردای اصفهان

« برای فردا » نشریه‌ای است تحلیلی، تفسیری و بنای آن دارد که در حوزه «فرهنگ و اجتماع» دیار اصفهان فعالیت داشته باشد. «برای فردا» آمده است تا با رویکردی  ادامه مطلب …

عکاسی

عکاسی جعبۀ پاندورای سوزان میسلاوس/ محمدعلی میرزایی…

خوشنویسی و خوشنویسان کارنامۀ انجمن خوشنویسان اصفهان(هنر)

خوشنویسی و خوشنویسان کارنامۀ انجمن خوشنویسان اصفهان(هنر) به آ…

عکاسی

مری آلن در خیابان‌های فراموش‌شده / نگاهی به عکس‌های مری آلن ما…